Theater

ARIANE (EU)PHONIE
70 minuten

Deze voorstelling is het tweede luik van een trilogie. Het eerste deel (ARANCE – avoid shooting blacks) onderzocht het verband tussen migratie en kapitalistische uitbuiting. Het ontstaan van sloppenwijken in Europa werd aangehaald als een teken van gevaarlijke marginalisering van de Ander. ARIANE (eu)phonie focust op de zogenaamde hotspots, de vluchtelingenkampen die de EU in maart 2016 in het leven riep na de overeenkomst met Turkije als reactie op de migratiestromen uit Syrië en het Midden-Oosten. Welke betekenis heeft een vluchtelingenkamp in onze relatie met de Ander? Welke mensenrechten worden gerespecteerd? Wie heeft er baat bij? Wat gebeurt er met ons in deze kampen?

Un loup pour l’homme
80 minuten

Un Loup pour l'homme is een theatervoorstelling geschreven en geregisseerd door Violette Pallaro, op basis van een hele reeks getuigenissen van vakbondsleden, bestuursraden, werknemers van lokale overheden, bedrijfsleiders en politici. De voorstelling werd tijdens de repetities geschreven, aangevuld met de input van de acteurs en met een documentaire, literaire en cinematografische achtergrond. Er worden verschillende verhaallijnen belicht waarin de link tussen geloof, leugens en macht in een sociale en professionele omgeving wordt onderzocht, net als ons gebruik van valse voorwendselen. Deze, soms wrede, verhalen combineren het dagelijkse leven, meedogenloosheid en vreemdheid en stellen onze behoefte aan een rol binnen de groep of gemeenschap in vraag.

Ménopausées
80 minuten

Eindelijk kan je ‘Ménopausées’ gaan bekijken! Een voorstelling die gebaseerd is op een vijftigtal getuigenissen van vrouwen van alle soorten en maten – huisvrouwen, artiesten, sportvrouwen, dromers, managers, cougars,… Het is een uitnodiging om samen te zijn, vrijuit te spreken, te lachen, luidop te zeggen wat je enkel durft te denken en te laten zien wat je tot nu toe verborgen hield: rimpels, opvliegers, sociale druk,…

Wanneer onze huid, ons lichaam en ons hart de eerste tekenen van veroudering tonen, gaan we vaak de balans opmaken. Wat hebben we bereikt in ons leven?

Le mari, la femme et la mort
150 minuten

Arlette besluit met Sébastien te trouwen voor zijn geld. De boerenkinkel stond toch al met een been in het graf, dacht ze. Maar Sébastien is sterker dan gedacht en lijkt alleen maar levenslustiger te worden dankzij zijn liefde voor Arlette.
Uiteindelijk besluit Arlette het heft zelf in handen te nemen en haar man te laten verdwijnen. Maar het blijkt niet zo eenvoudig om een man tijdens een vissersuitje in het water te duwen… Al haar gewiekste moordpogingen mislukken.
Een hele tijd later is de echtgenoot nog steeds springlevend en zijn echtgenote des te ongeduldiger. De dood komt herhaaldelijk aan de deur aankloppen en zorgt voor hilarische situaties.

MACBETH (DEZOTEUX)
100 minuten

Macbeth en Banco zijn de generaals van Duncan. Wanneer ze zegevierend terugkeren van een strijd tegen de rebellen, ontmoetten ze drie heksen. Zij voorspellen dat Macbeth koning zal worden en dat Banco koningen zal voortbrengen, maar zelf nooit koning zal worden. Verleid door de voorspelling en op Lady Macbeths aansporen, vermoordt Macbeth koning Duncan. Hij grijpt de macht, maar moet nog heel wat andere obstakels overwinnen: Banco, die vluchtte voor hij gedood kon worden, Macduff, een edelman die hem van koningsmoord beticht en samenzweert met Malcolm, Lady Macbeth die haar verstand verliest en de heksen wier stemmen hem blijven achtervolgen. Daarnaast wordt hij verteert door wroeging.

PARTAGE DE MIDI
150 minuten

Vier personen gevangen in het perfecte midden van hun leven. Vrij, kwetsbaar en van de wereld.
Ze zijn op weg naar het buitenland en hebben geen andere keuze dan zich te smijten en de ontmoeting met de Ander aan te gaan, hoe vreselijk dat ook mag zijn. Die ander met wie we graag zouden samen zijn, die andere vriend, die andere geliefde, die andere God. Hun lot ontvouwt zich onder de sterren, hun levendige uitwisselingen schudden lang vervlogen mythologieën grondig door elkaar.

Ce qui arriva quand Nora quitta son mari
90 minuten

“Er is nu geen tijd voor liefde, er is alleen tijd om jezelf te vinden.”

La classe des mammouths
55 minuten

Vanochtend konden de leerlingen hun ogen niet geloven: de speelplaats is omgetoverd tot een opgravingssite. Het bos achteraan is afgesloten met een lint want er zouden reusachtige slagtanden gevonden zijn! Wat betekent dit voor de school? Hoe zal deze ontdekking een invloed hebben op de meisjes en jongens die zich volledig onderdompelen in de Prehistorie, de tijd van de jager-verzamelaars?

A+X+P
60 minuten

(A+X+P) is een choreografisch en documentair stuk opgebouwd rond de experimentele studie die Mauro Paccagnella (choreograaf) en Eric Valette (beeldend kunstenaar en onderzoeker) gedurende meer dan een jaar voerden. Als basis gebruikten ze de meer dan 100 uur aan workshops met verschillende sociaal kwetsbare groepen zoals hulpbehoevende bejaarden, minderjarige vluchtelingen en volwassenen in volle integratie.

De voorstelling stelt de verhouding tussen de kunstenaars (A), de deelnemers van de workshops (X) en het publiek (P) in vraag. De makers willen een artistieke reflectie delen over de relatie tussen deze drie groepen, de rijkdom van hun uitwisselingen en de eventuele instrumentaliseringen.

Calimero
75 minuten

De grote vraag van vandaag is: hoe gaan we om met onze immer veranderende wereld? Als de wereld zich verzet tegen onze verlangens, zich lijkt af te keren van ons ideaal, is dat omdat we er niet in slagen deze verandering te beïnvloeden, of omdat we bang zijn om mee te veranderen? Vasthouden aan wat we kennen is verleidelijk. Zeker voor ons, blanke hetero’s.

titina_1.png

TITINA

van Kajsa Naess
the_island.png

THE ISLAND

van Anca Damian
harvest.png

HARVEST

van Ely Dagher
mini_ver.png

MINI-VER

van Ariane Buhbinder
logo_inverse

Download...