Dans

IN RECOGNITION
70 minuten

Deze groepsvoorstelling is een studie van de grenzen van het lichaam en van de overlappingen, tussen het individuele en het collectieve, tussen het menselijke en het niet-menselijke. Het stuk duikt in de studies van de holistische geneeskunde, hypnose en massa’s, om te zoeken naar praktijken die de grenzen van het lichaam en het individu op verschillende manieren uitdagen. Deze ontmoetingen, technieken en observaties vormen de basis voor improvisaties met artiesten en geluidsexperimenten met de vaste componist, Yann Leguay.
Deze voorstelling biedt een ruimte om te experimenteren met hoe we omgaan met onze eigen grenzen, als individuen, binnen en buiten een groep.

OPHELIA-S
60 minuten

Vier vrouwen buigen zich over de dood van Ophelia. Is ze uitgegleden toen ze riet aan het verzamelen was op de oever of heeft ze zich in het water geworpen, overmand door verdriet? Wilde ze de andere oever bereiken waar alles groener lijkt? Werd ze geduwd? Werd ze meegevoerd door een vloedgolf, was ze het slachtoffer van het onverbiddelijke stijgende water?

De hoofdrolspeelsters reconstrueren de omstandigheden van de verdrinking. Ze gaan op zoek naar vingerafdrukken, onderzoeken de positie van het lichaam, het gewicht van het hoofd, en vereenzelven zich steeds meer met het mooie slachtoffer.

ICI JE LÈGUE CE QUI NE M'APPARTIENT PAS
80 minuten

‘Ici je lègue ce qui ne m'appartient pas’ is een dansvoorstelling van en door Habib Ben Tanfous. De voorstelling onderzoekt nalatenschap, het gewicht van de overlevering en wat wij als ‘identiteit’ benoemen/definiëren. Met geluid en beweging zal de kunstenaar proberen te definiëren wie hij is door de ogen van diegenen die hem voorgingen.

TOUMAI
50 minuten

Toumaï betekent in het Gourani ‘hoop op leven’. Het is ook de bijnaam van fossiele resten van een schedel die in 2001 in Tsjaad werd ontdekt. Het is 7 miljoen jaar oud, tot vandaag het oudste spoor van menselijk leven op aarde.
Hoop op leven is iets van alle tijden dat steeds onverwachtere vormen aanneemt. In zijn volgende creatie focust Thierry Smits op de huidige economische en klimatologische omwenteling. Hij gaat op zoek naar nieuwe vormen van veerkracht in een samenleving die de instorting van het klimaat zou hebben overleefd.

VERTIGES
60 minuten

‘Vertiges’ speelt met de zwaartekracht en onderzoekt de choreografische mogelijkheden van vallen. De val is enerzijds een gebeurtenis – een brutale en onverwachte onderbreking van de werkelijkheid, de schok van een ogenblik dat het lichaam doorkruist maar aan het bewustzijn ontsnapt. Met dans willen we dit per definitie ongrijpbare moment toch vastleggen – een moment op de ijle top van een opgeschorte tijd, een tijd buiten de tijd. Anderzijds is de val herhalend: het lichaam stijgt voor het weer valt, zodat er geen onderscheid meer is tussen balanceren en herstellen, twee handelingen die dezelfde kinetische energie delen in één momentum. Op scène zal het hele stuk lang zand stromen en Guilhem wordt begeleid door een pianist en een violist.

RUUPTUUR
50 minuten

‘Ruptuur’ is een dansvoorstelling, gechoreografeerd en gedanst door Mercedes Dassy, samen met drie andere dansers/performers. Het stuk zoomt in op het thema ‘breuk’ aan de hand van drie verschillende dramaturgische assen: de liefde, het systeem en de dood. De breuk wordt hier geïnterpreteerd als energie, met al zijn duizeligheid en fysieke gelaagdheid. De artiesten onderzoeken welke fysieke en gechoreografeerde vormen aansluiten bij het verhaal. Ze zullen experimenteren met wat voorafgaat en wat volgt op de breuken aan de hand van dans. Omdat dans voor hen de beste manier is om een mentale duizeling om te zetten in beweging, in actie.

SUMMERTIME
50 minuten

Thierry Smits zal net voor midzomernacht een nieuwe creatie brengen om ons de moeilijke momenten van het afgelopen jaar vijftig minuten lang te doen vergeten. 2020 staat te boek als een traumatisch jaar met een crisis van ongeziene internationale omvang voor onze tijd. Toch hebben we bij de mens een enorme bereidheid gezien om met anderen in contact te blijven en contacten te leggen. De grootste wens van iedereen was en is ‘elkaar weer in levende lijve zien’.
Summertime is zowel een gelegenheid om elkaar opnieuw te ontmoeten als een onderzoeksproject naar de warmte van de zon en kleuren, de kracht van beweging en de menselijke relaties die daaruit voortvloeien.

TOUMAI VISION 3
50 minuten

Toumaï betekent in de Gouran-taal ‘hoop op leven’. Het is ook de bijnaam van fossiele resten van een schedel die in 2001 in Tsjaad werd ontdekt. Het is 7 miljoen jaar oud, tot vandaag het oudste spoor van menselijk leven op aarde.

Hoop op leven is iets van alle tijden dat steeds onverwachtere vormen aanneemt. In zijn volgende creatie focust Thierry Smits op de huidige economische en klimatologische omwenteling. Hij gaat op zoek naar nieuwe vormen van veerkracht in een samenleving die de instorting van het klimaat zou hebben overleefd.

TOUMAI VISION 2
50 minuten

Toumaï betekent in de Gouran-taal ‘hoop op leven’. Het is ook de bijnaam van fossiele resten van een schedel die in 2001 in Tsjaad werd ontdekt. Het is 7 miljoen jaar oud, tot vandaag het oudste spoor van menselijk leven op aarde.
Hoop op leven is iets van alle tijden dat steeds onverwachtere vormen aanneemt. In zijn volgende creatie focust Thierry Smits op de huidige economische en klimatologische omwenteling. Hij gaat op zoek naar nieuwe vormen van veerkracht in een samenleving die de instorting van het klimaat zou hebben overleefd.

DRESS CODE
60 minuten

Met deze creatie wil ik een facet laten zien dat van buitenaf niet erg zichtbaar is. In ‘Dress code’ laat ik de dansers vertellen over hun leven en zet ik hen en hun ervaringen in de spotlight. Zo wil ik laten zien wat schuilt achter wat voor de toeschouwer misschien wel als een puur technisch hoogstandje lijkt.

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...