9. CONTROLE FISCAAL ATTEST WORDT UITGEVOERD

Le Grand Dérèglement
Kleur  -  104 minuten

Sinds het begin van het ‘industriële tijdperk’ heeft de mens een enorme intelligentie binnen handbereik. Maar met die vooruitgang gaat ook een enorm milieuprobleem gepaard. Enorm en onomkeerbaar.

De impact van de mens op de natuur is zo immens dat het een geologische kracht is geworden. Voor de aarde breekt nu een nieuwe periode aan: het Antropoceen, het tijdperk van de mens.

Wat is dit kunnen gebeuren? Hoe zijn we hier terechtgekomen?

‘Le grand dérèglement’ schetst een fresco over de exploitatie van fossiele brandstoffen, de ontwikkeling van de chemie, kernenergie, oorlogen en imperialisme, massaproductie en massaconsumptie, industrieel gelobby en de politieke keuzes die onze geschiedenis hebben getekend.

PENTHESILEE
150 minuten

Vanavond, met speciale toestemming, wordt u Penthesilea, de hondenversie, gebracht. Met in de hoofdrol een handvol helden, keffers en vrouwen. De heldin verscheurt haar grote liefde voor ze hem met huid en haar verslindt. Zo stelt Kleist (1777 – 1811) Penthesilea voor aan het publiek. Zijn tekst is een buitengewoon spelmotief, zowel krachtig als fragiel, subliem als onbeduidend. Hij eist het vlees van de acteurs, ware uitbarstingen en plotselinge ongrijpbare en monsterlijke afwezigheden. Kleist vervult me als een opgeblazen varkensblaas, om de woorden van Kafka te gebruiken. Ik dompel me met veel plezier en verrassende vanzelfsprekendheid onder in dit verhaal over een meesterlijke mislukking.

L'ABATTAGE RITUEL
90 minuten

Gorge Mastromas is een smeerlap en is daar nog trots op ook. Dat kan als je genoeg geld en macht hebt. Als tiener was Gorge vriendelijk en attent, maar daar werd hij nooit voor beloond. Integendeel, zijn vriendelijkheid leek hem quasi onzichtbaar te maken. Wanneer hij 20 jaar is, ziet hij zijn kans om eindelijk bij het kamp van de winnaars te horen. Op het moment dat zijn werkgever het faillissement nabij is, besluit hij alle fatsoen overboord te gooien en zich alles wat hij maar wenst toe te eigenen. Zo klimt hij uiteindelijk op tot een van de meest succesvolle bedrijfsleiders ter wereld… Met zijn eigen interpretatie van moraal en ethiek. Gorge bouwt zijn imperium uit op basis van drie regels: 1. Als je iets wilt, moet je het nemen, 2.

LA TOILE D'ARAIGNEE
120 minuten

‘La toile d’araignée’ is een fusiegerechtje van een populaire komedie en kritiek op de Britse maatschappij op een bedje van spannende intriges.

LA CHUTE
80 minuten

Het belangrijkste is dat je je alles kunt veroorloven, zelfs als dat betekent dat je van tijd tot tijd luidkeels je eigen onwaardigheid moet verkondigen.

MACBETH (LINI)
90 minuten

Macbeth is niet de schaduw, maar de nacht. Zoals het kwaad geen bijzaak is, maar hoofdzaak. Dit stuk duwt ons vastberaden over de rand, diep in de afgrond waar nachtmerrie en wrede realiteit elkaar kruisen. Shakespeares karakteristieke middeleeuwse voorstelling van duistere, onverklaarbare krachten en zijn uniek vertellen over een mysterieuze moord en de schuld die daaruit voortvloeit, grijpen de toeschouwer meteen bij de keel. Shakespeare beschrijft vreemde, afschuwelijke mannen in de ban van een ongeneeslijke en besmettelijke ziekte... Die van criminele ambitie en corrupte macht. Want ambitie zonder geweten en moraal, leidt alleen maar tot mislukking. En iedereen weet dat macht toekomt aan wie er het meest behoefte aan heeft. Het doel heiligt dan de middelen...

CRÂNE
135 minuten

Antropoloog en psychotherapeut, Patrick Declerck vertelt over zijn hersentumoroperatie. In Crâne vertelt Declerck aan de hand van zijn fictieve alter ego over de operatie waarbij hij enkele uren met open schedel en bij bewustzijn eenvoudige opdrachten moest uitvoeren waarop de chirurg zich dan baseerde tijdens de ingreep.

Een intens klinisch verslag door Declerck zelf gebracht op podium. Drie acteurs van het gezelschap gaan achtereenvolgens de confrontatie met hem aan onder het waakzame oog van de regisseur. Elk van hen vertelt de toeschouwer over een fase van zijn medische reis en de evolutie van zijn relatie met het anderszijn, de dood en de zin van het bestaan.

ARIANE (EU)PHONIE
70 minuten

Deze voorstelling is het tweede luik van een trilogie. Het eerste deel (ARANCE – avoid shooting blacks) onderzocht het verband tussen migratie en kapitalistische uitbuiting. Het ontstaan van sloppenwijken in Europa werd aangehaald als een teken van gevaarlijke marginalisering van de Ander. ARIANE (eu)phonie focust op de zogenaamde hotspots, de vluchtelingenkampen die de EU in maart 2016 in het leven riep na de overeenkomst met Turkije als reactie op de migratiestromen uit Syrië en het Midden-Oosten. Welke betekenis heeft een vluchtelingenkamp in onze relatie met de Ander? Welke mensenrechten worden gerespecteerd? Wie heeft er baat bij? Wat gebeurt er met ons in deze kampen?

Ménopausées
80 minuten

Eindelijk kan je ‘Ménopausées’ gaan bekijken! Een voorstelling die gebaseerd is op een vijftigtal getuigenissen van vrouwen van alle soorten en maten – huisvrouwen, artiesten, sportvrouwen, dromers, managers, cougars,… Het is een uitnodiging om samen te zijn, vrijuit te spreken, te lachen, luidop te zeggen wat je enkel durft te denken en te laten zien wat je tot nu toe verborgen hield: rimpels, opvliegers, sociale druk,…

Wanneer onze huid, ons lichaam en ons hart de eerste tekenen van veroudering tonen, gaan we vaak de balans opmaken. Wat hebben we bereikt in ons leven?

MACBETH (DEZOTEUX)
100 minuten

Macbeth en Banco zijn de generaals van Duncan. Wanneer ze zegevierend terugkeren van een strijd tegen de rebellen, ontmoetten ze drie heksen. Zij voorspellen dat Macbeth koning zal worden en dat Banco koningen zal voortbrengen, maar zelf nooit koning zal worden. Verleid door de voorspelling en op Lady Macbeths aansporen, vermoordt Macbeth koning Duncan. Hij grijpt de macht, maar moet nog heel wat andere obstakels overwinnen: Banco, die vluchtte voor hij gedood kon worden, Macduff, een edelman die hem van koningsmoord beticht en samenzweert met Malcolm, Lady Macbeth die haar verstand verliest en de heksen wier stemmen hem blijven achtervolgen. Daarnaast wordt hij verteert door wroeging.

taxshelter-cares_851x315px_fbcover.jpg

silent_treatment.png

THE SILENT TREATMENT

van Caroline Strubbe
titina_1.png

TITINA

van Kajsa Naess
oro_camino.png

L'ORO DEL CAMINO

van Nathalie Rossetto, Turi Finocchiaro
the_island.png

THE ISLAND

van Anca Damian
logo_inverse

Download...