6. IN AANVRAAG TOT BEHALEN ATT.2

J'AIME BEAUCOUP ICI
60 minuten

Met oog voor detail verkent Isabelle Jonniaux steden en laat ze haar blik en gedachten glijden over de openbare ruimte. Graffiti, vuilbakken, uithangborden, mensen: ze neemt al het allemaal in zich op en weeft er een relaas mee waar woorden, klanken en beelden onze hedendaagse utopieën en breuklijnen weerspiegelen.
J’AIME BEAUCOUP ICI is een plaatsgebonden uitvoering, innig verbonden met het leefmilieu en de ruimte waarin het wordt opgevoerd. Het wordt gevoed door verschillende tekstuele en visuele geschriften: logboeken, verhalen, foto’s, videomontages...

A CE QUI MANQUE
90 minuten

‘A ce qui manque…’ is ontstaan uit een gemis, een afwezigheid die ik, toen ik het Conservatoire de Liège verliet, vorm en gestalte wilde geven door te schrijven.
Mijn afstudeerproject besprak de opvoering van het toneelstuk ‘L'Intruse’ van de Gentse symbolist Maurice Maeterlinck ... Het werd een (vreemde) ontmoeting, een drievoudige zou ik zeggen: met de auteur, de tekst en het thema – hoe de Dood binnendringt bij een wachtende familie en de invloed van de Dood op de mensen.

LA YOURTE MAUVE
60 minuten

‘La Yourte Mauve’, geschreven en geregisseerd door Jamal Youssfi, belicht interculturaliteit en respect voor verschillen in een voorstelling voor zowel families als scholen. Op een doodgewone ochtend komen bomen en struiken hun kinderen afzetten op school wanneer ze – Verrassing! –een paarse joert ontdekken. Naast de joert staat een jonge vrouw, Aya. Aya werkt met de baby's en kinderen van de planten die nog niet weten wie ze zijn. Haar belangrijkste taak is hen te helpen zich op hun gemak te voelen in deze ruimte waar allerlei levende wezens samenkomen: planten, bloemen en bomen uit de hele wereld. Aya is resoluut verliefd op de natuur en wil elk element helpen zijn plaats te vinden met respect voor die van anderen.

CŒUR KARAOKE
60 minuten

Zijn het niet juist de herinneringen aan gedeelde momenten, die ons zouden moeten verenigen, die ons verhinderen van samen te zijn? Waarom komen, in de aanwezigheid van degene die wij intens hebben liefgehad, herinneringen boven en verdringen zij het heden? In hoeverre stuurt verbeelding een relatie? Hoe beïnvloedt een eenvoudig gebaar of een woord van de ander razendsnel wat we gaan zeggen of gaan doen? Kunnen we ‘samen zijn’ als we ons niet dezelfde dingen herinneren? Cœur Karaoké gaat op zoek naar de plaats en de rol van echt beleefde of ingebeelde scenario's in intieme relaties. Op scène onderzoeken een actrice, een acteur en een elektronische muzikant wat we nog delen, wat ons rest van de ander, wat blijft bestaan als alles voorbij is.

RESTE(S)!
120 minuten

Een groep overlevenden trekt na een onverklaarbare ramp op een lange tocht tot aan een gigantische, onoverkomelijke muur. Totaal ontredderd lopen ze langs de schijnbaar eindeloze muur, steeds meer fantaserend over wat er aan de andere kant ligt ... Aan de voet van de muur komen ze bijeen. Daar proberen ze hun eigen mythe opnieuw uit te vinden en maken ze een inventaris van wat hun rest … Want wat blijft er over, als er niets meer over is? Welke sporen van onze herinneringen, onze taal en onze geschiedenis blijven bestaan? Van onze cultuur en beschaving? Van onze waarden en moraal? En wat met de nood aan schoonheid, vreugde, kunst en poëzie?

DAERDEN, IL ETAIT UNE FOIS PAPA
Kleur  -  50 minuten

De documentaire ‘Daerden, il était une fois Papa’ schetst het unieke parcours van de politicus Michel Daerden. Sinds begin jaren 90 was hij een socialistische minister, gespecialiseerd in economische zaken, zoals de begroting. Doorheen de jaren en na vele mediaoptredens ontpopte hij zich tot ware stemmenkampioen voor hij werd verraden door zijn protegé in zijn gemeente Ans en overleed in 2021.

FLESH
90 minuten

Van de incisies van een scalpel tot misvormde lichamen en volledige metamorfoses – Flesh praat over gekneusde, rauwe, maar ook tedere lijven en de eeuwige huidhonger. De mens, verankerd in zijn lichaam, in voor- en tegenspoed, is onlosmakelijk verbonden met zijn lijf, de incarnatie van zijn wezen in de wereld. Tegenwoordig lijkt deze verankering echter te verdwijnen. Van een verjaardagsfeest tot een ziekenhuiskamer, van een begrafenis tot een sollicitatiegesprek – Flesh is een visuele en non-verbale voorstelling, een hedendaagse fabel die de toeschouwer uitnodigt voor een duik tot diep onder onze huid. Met gevoel voor humor en rariteit brengt het gezelschap Still life ons op een verkwikkende manier in beweging: er zit maar één stap tussen ons gekneusde lijf en ons levende lijf.

GEORGE DANDIN
105 minuten

‘George Dandin’ is een grimmige sociale satire, ongetwijfeld het meest sombere werk van Molière. Het verhaal gaat over een rijke gewone burger die trouwt met een meisje van adel in de hoop op te klimmen in de maatschappij. Het stuk belicht de verborgen mechanismen van sociale dominantie en legt de vinger op de tragisch absurde menselijke reflex om sociale regels te verzinnen die bepalen of iemand van goede afkomst is of niet. Het verhaal wordt gebracht in de vorm van een Pastorale – muzikale intermezzo's met liederen en dansen – die in al zijn lichtheid de wreedheid van de tegenslagen van onze ‘held’ nog versterkt.

We wilden van deze ‘George Dandin’ een hedendaagse en razend grappige voorstelling maken, zonder de sombere, wilde kant volledig weg te stoppen …

LE SITE
105 minuten

Nicolas Mouzet Tagawa kiest voor een unieke manier van schrijven, het zogenaamde ‘écriture de plateau’. Als vertrekpunt benadert hij de ruimte op een vormelijke en intuïtieve manier. Hij verzamelt materialen, die hij rangschikt en verplaatst. Hij past de elementen aan zodat ze lijnen vormen, kaders en grenzen. Zo creëert hij een spelmechanisme waarin hij de acteurs, lichtontwerpers en technici uitnodigt voor opeenvolgende researchperiodes. Vanuit deze ontmoeting tussen een scenisch apparaat en de persoonlijkheden op het podium zal de show ontstaan. Hij geeft aan: ‘De Site is een plaats die bewogen wordt en beweegt.’

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...