tax shelter

De Tax Shelter intermediairs  verwelkomen de eerste steunmaatregelen voor de audiovisuele- en podiumkunsten producties die woensdag jongstleden zijn aangenomen door de Commissie Financiën.

 

Op woensdag 6 mei nam de Commissie Financiën van de Kamer van Volksvertegenwoordigers  uitzonderlijke maatregelen met betrekking tot de Tax Shelter, het essentieel sluitstuk van de financiering van audiovisuele- en podiumkunsten projecten in België.

silent_treatment.png

THE SILENT TREATMENT

van Caroline Strubbe
titina_1.png

TITINA

van Kajsa Naess
logo_inverse

Download...