Eric de Moffarts

L’air de Julos
Kleur  -  52 minuten

In deze film ontmoeten we de Belgische zanger en dichter, Julos Beaucarne. In de intimiteit van zijn eigen woning deelt Julos met ons zijn verhalen en zijn verzamelde objecten, zijn “talige
planten”, die hem hielpen bij het verwerken van de zware momenten uit zijn leven, zoals de dood van zijn vrouw Loulou en die hem tot op de dag van vandaag helpen omgaan met wat hij ziet als een
gedesoriënteerde en ontmenselijkte wereld.
We zijn getuige van zijn belevenis van onze tijd. Hij nodigt ons uit om naar buiten te gaan, de lucht te voelen op onze huid, ons te verbinden met het universum en onze heil te zoeken in de hoop.

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...