Coriolan stelt de nood van samenleven in vraag en de onmogelijkheid om dat doel volledig te bereiken.
Het is een politiek stuk, maar ook – en vooral – een stuk over intimiteit en de moeilijke connectie tussen mensen, een stuk over het ‘Ik’ dat ons belet te leven en ons spontaan afsnijdt van de ander. Het is een meerstemmig werk dat verslag uitbrengt over een woelige geschiedenis en ons meeneemt in een ‘eindeloos gesprek’ over de vertegenwoordiging van de verhoudingen van macht en trots binnen de mensheid.
Hoe kunnen we samenleven ondanks onze verschillen en geschillen? Is de democratie het slechtste van alle regimes? Hebben wij de keuze tussen de populistische demagogie, de wet van de markt en de tirannie van de sterke mannen? Moeten we kiezen voor veiligheid boven vrijheid – en orde boven gerechtigheid?
De geschiedenis wordt vaak verteld aan de hand van crisissen, breuken en omwentelingen. Maar in werkelijkheid is het een continuüm waarvan de betekenis pas duidelijk wordt na verloop van tijd.

CORIOLAN

120 minuten
Première op: 
20/10/21
Taal van de voorstelling: 
Start van de repetities: 
09/21
Einde van de repetities: 
10/21

Deel deze film

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...