Dit nieuwe project heeft twee bijzondere aspecten: Het eerste bijzondere aspect is het verbinden van kunst en wetenschap aan de hand van het element Water, een materie die in de lijn ligt van het Universum en de Aarde.

In het bijzonder is het de samenwerking tussen astronomie en geologie. De ene peilt de hemel, de sterrenstelsels, richt zich tot de buitengrenzen van het universum, en de andere graaft in de aarde, op zoek naar stenen, naar de samenstelling van rotsen en structuren. Andere onderzoeken zullen worden uitgevoerd met een fysicus en een etnomusicoloog.Het werk richt zich tot water in al zijn gedaanten - vloeibaar, vast in de vorm van ijs, gasvormig - en probeert te begrijpen hoe dit element zich verhoudt tot de wereld van de sterren en tot de wereld van de oceanen.

Het idee is de staat van het water te veranderen door te spelen met verschillende chemische stoffen die het oppervlak van het (water bevattende) oppervlak van de installatie komen verstoren.

Deze visuele en sonore acties/verstoringen zorgen zo voor een metamorfose van het landschap.

Bij bepaalde inheemse volkeren wordt water bovendien ook onderworpen aan een bijzondere cult.

Het werk onderzoekt deze rituelen, gezangen of vergeten talen die deel uitmaken van ons menselijke patrimonium.

Het tweede bijzondere aspect is een samenwerking met choreografe Louise Vanneste voor een duo rond de stem. Ik apprecieer zeer erg de oprechte en krachtige energie van haar aanwezigheid. Haar directe, impulsieve en interactieve aanpak met de omgeving creëert een innerlijke verbinding met het reële. Ikzelf ben ook op zoek naar die verbinding in mijn werk.

In de lijn met haar esthetische affiniteiten stellen wij een duo voor waarin onze opvattingen over de ruimte en de aanwezigheid van het lichaam zich met elkaar vermengen. We doen dat door te experimenteren met de stem en het territorium.Een duo biedt tegelijkertijd een manier om de eenzaamheid van de performer te doorbreken.

AGUA

80 minuten
Start van de repetities: 
11/17
Einde van de repetities: 
04/18

Deel deze film

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...