Supplement COVID 19 - 12 mei 2020

Betreffende dit supplement:

De COVID-19-pandemie heeft een impact gehad op de sectoren audiovisuele werken en podiumkunsten die worden ondersteund door onze Aanbieding Tax Shelter.

Door deze COVID-19-crisis zijn er voornamelijk twee van de in het prospectus van de Bieder vermelde risico's die groter kunnen worden, ook al beperken de maatregelen die lager in sectie 3 aan bod komen, de reikwijdte ervan: het risico verbonden met het volledige of gedeeltelijke verlies van het fiscaal voordeel (secties 2.3.1 en 3.1 van het prospectus en secties 2.3.7 en 3.8 van het prospectus inzake de niet-voltooiing van het werk) en het risico verbonden met een eventueel faillissement van taxshelter.be en/of van Shelter Prod (secties 2.3.2.1 en 3.2.1 van het prospectus).

Deze risico's worden verder in detail in onderstaande supplement.

i)  onderstaande supplement is een vertaling van de Franse tekst dat door de FSMA werd goedgekeurd;
ii) de persoon van taxshelter.be aangewezen als verantwoordelijke voor de inhoud van het prospectus overeenkomstig artikel 61, §1 van de prospectuswet, is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de versies van het supplement die een vertaling vormen van de versie goedgekeurd door de FSMA;
iii) de beleggers kunnen, in het kader van hun contractuele relatie met de aanbieder, gebruik maken van de vertaalde versie.

 

 

Supported by Taxshelter.be

reine_image.jpg

REINES

van Yasmine Benkiran
txt.jpg

TXT - LES CONFESSIONS D'UN ASTROPHYSICIEN

van Paul-Jean Vranken
the_chapel.jpg

THE CHAPEL

van Dominique Deruddere
logo_inverse

Download...