Prospectus

Taxshelter.be beschikt over een prospectus dat door de FSMA op 14 juni 2022* werd goedgekeurd. Deze is hieronder beschikbaar of op aanvraag per mail via info@taxshelter.be. Voor verdere vragen over dit document, bel ons op het nummer: 02/770.21.31 of mail ons naar info@taxshelter.be.

Een Tax Shelter-operatie houdt een aantal risico's in, die in dit prospectus nader worden toegelicht (blz. 14 tot 25). Het aanbod is uitsluitend gericht tot rechtspersonen die onder de Belgische VenB vallen.

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van een Raamoveréénkomst.

* De goedkeuring van dit prospectus moet niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden beleggingsinstrumenten. 

 

Supported by Taxshelter.be

diaspora.png

DIASPORA

van Joëlle Sambi
cesar_franck.jpg

CESAR FRANCK, BICENTENAIRE A LA LIEGEOISE

van Thierry Dory
noel_la_belgique_en_fete.png

NOEL, LA BELGIQUE EN FETE

van
logo_inverse

Download...