Prospectus

Taxshelter.be beschikt over een prospectus dat door de FSMA op 25 mei 2021* werd goedgekeurd. Deze is hieronder verkrijgbaar of op aanvraag per mail (info@taxshelter.be) of telefonisch (02/770.21.33).

Een Tax Shelter-operatie houdt een aantal risico's in, die in dit prospectus nader worden toegelicht (blz. 14 tot 24). Het aanbod is uitsluitend gericht tot rechtspersonen die onder de Belgische VenB vallen.

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van een Raamoveréénkomst.

* De goedkeuring van dit prospectus moet niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden beleggingsinstrumenten. 

 

Supported by Taxshelter.be

chien_de_fayenca.png

CHIEN DE FAIENCE

van Héloïse Jadoul
mon_coeur_en_arriere.jpg

MON COEUR EN ARRIERE

van Sarah Gouret
williamsurlepave.png

WILLIAM SUR LE PAVE

van Maël Grand Bossi
logo_inverse

Download...