Onze troeven

Meer weten over wat Tax Shelter voor u kan betekenen? Bel of mail ons en krijg vrijblijvend meer informatie.

Contacteer ons!

 

DE TROEVEN VAN TAXSHELTER.BE

Expertise

 • Met onze meer dan 15 jaar ervaring in de fondsenwerving zijn wij een belangrijke speler op de audiovisuele markt. Tot op heden verkregen 100 % van onze investeerders hun fiscaal voordeel.
   

Toezicht en controle van de financiële stromen

 • Van de eerste dag tot de financiële afronding van de film of het podiumwerk bent u verzekerd van een volledige opvolging, controle en toezicht op de financiële stromen bij de productie van het werk.
 • U ontvangt regelmatig een rapportering van de lopende Tax Shelter-operaties.
 • Uw investering en bijkomende premie staan op een aparte ING-rekening, en dat per productie.
 • U bent te allen tijde ruim verzekerd, mocht het Tax Shelter-attest toch gedeeltelijk of volledig uitblijven. De verzekering die we aanbieden dekt niet enkel het goede einde van zowel audiovisuele als podiumwerken, maar dekt ook het volledige fiscale voordeel (105,25% van de investering), de potentiële verwijlintresten berekend door de administratie,de brutering (bedrijfsbelasting op mogelijke premies/vergoedingen) en het potentiële faillissement van de producent.
   

Transparant

 • Onze raamovereenkomst werd goedgekeurd door de Tax Shelter-cel van FOD Financiën.
 • Ons financieel en fiscaal departement staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.
 • Uw dossier wordt van het prille begin tot de volledige afronding administratief opgevolgd. Denk daarbij aan de berekeningstool investeringsmogelijkheden, de boekhoudkundige verwerkingen online, het beheer van uw dossier op niveau van de fiscale administratie enzoverder.

 

Solidariteitsclausule

Wat als u als investeerder toch niet wordt vergoed in het uitzonderlijke geval van een niet of gedeeltelijke aflevering van het fiscale attest in het kader van de uitsluitingsclausules? Dan hebben wij een unieke solidariteitsclausule voor u als investeerder: 
 

 • U wordt door ons vergoed voor het verlies van het fiscaal voordeel (inclusief van het door u gestorte bedrag), eventuele verwijlinteresten en de bijkomende premie.*
 • Ook de erkende In Aanmerking Komende Producent van het werk heeft zich aangesloten bij de contractuele verplichting om u te vergoeden. *
   

* Deze contractuele verplichting is niet van toepassing wanneer het niet of gedeeltelijk verkrijgen van het Attest te wijten is aan een fout door de Investeerder, die niet zou hebben voldaan aan een van zijn wettelijke verplichtingen gelinkt aan een Tax Shelter-operatie bij Taxshelter.be.

intothenight_2020_c_netflix.jpeg
"Into the night "- 2020 © Netflix

 

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...