Onze controle-orgaan

Onze controle-orgaan (Shelter Prod) is de productievennootschap van de groep. De vennootschap is coproducent voor de verschillende projecten gefinancierd door Taxshelter.be.
Deze is
erkend als tussenpersoon door de FOD Financiën en tekent de raamovereenkomsten in naam van de erkende producent.

Haar missie is nauwkeurig toezicht te houden:

  • bij de keuze van de projecten (selectie van projecten in overleg met Taxshelter.be volgens strenge criteria, opvolging van alle contacten met de producenten)
  • bij de financiële opvolging (gecentraliseerd beheer van de financiële stromen, opvolging van de aanvragen van de fiscale verzekeringen, praktische opvolging van de dossiers van de investeerders, het innen van de fondsen op aparte rekeningen per film, premiebetaling, het verkrijgen en bezorgen van de fiscale attesten na controle, …) 


Dankzij een nauwe samenwerking met de producenten en grondige opvolging heeft ons team altijd een duidelijk beeld van de uitgaven. Dit is essentieel voor het behalen van het fiscaal attest, het fiscaal voordeel en de betaling van de premie aan de investeerder. 

 


 

U bent producent en wenst een project in te dienen ? Bel ons op +32 (0)2 880 51 92

photochtitefamille.jpg
"La Ch'tite Famille" - 2018 © Artémis Productions

-

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...