Maxime Anselin

Métamorphoses
90 minuten

“Zin heb ik om te dichten over gedaanteveranderingen”… de openingswoorden van het lange gedicht van Ovidius waarin hij 231 verhalen over metamorfoses verzamelt.

Een uitgebreid verhaal waarin legendes en fragmenten van grote auteurs uit het verleden zoals Homerus, Hesiodos, Lucretius, Vergilius en verschillende Griekse tragedies worden herwerkt tot een ongelooflijk nieuw geheel.

We ontmoeten goden, helden en mannen die een dramatische gedaantewisseling ondergaan tijdens de liefdesdaad. Dieren, bomen, bloemen, stenen, rivieren of de wind: niets blijft duren en alles verandert...

MacBeth
130 minuten

Dit Shakespeareaans meesterwerk biedt een sombere en pessimistische kijk op de mensheid: de geschiedenis herhaalt zich tot in het oneindige en de ene onderdrukking volgt de andere op. Jan Kott leest daarin dat de geschiedenis als een stoomwals de mens verplettert. In zijn interpretatie theoretiseert de dramaturg het wederkerende beeld van het “Grote Mechanisme” waarbij de geschiedenis geen betekenis heeft en de gruwelijke cyclus onophoudelijk herhaald wordt. De gekende Shakespeareaanse woorden “Life ... is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing” zijn tekenend voor het hele werk. Maar toch is de tragedie ook een van de meest idealistische stukken die Shakespeare schreef, waarbij het goede het kwade overwint.

silent_treatment.png

THE SILENT TREATMENT

van Caroline Strubbe
titina_1.png

TITINA

van Kajsa Naess
logo_inverse

Download...