Hervé Pierre

VINCENT DOIT MOURIR
Kleur  -  100 minuten

Plotseling wordt Vincent zonder duidelijke reden aangevallen door mensen die helemaal doorslaan zodra ze in zijn buurt komen en hem proberen te doden. Hij tracht een normaal leven te leiden, maar wanneer het alleen maar erger wordt en ook zijn naasten treft, moet Vincent vluchten en van leven veranderen.

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...