Achille Ridolfi

LES GENTILS
Kleur  -  90 minuten

Wanneer zijn grootste klant verhuist, ziet Michel zijn bedrijf – en zijn personeel – langzaam ten onder gaan. Plots staat alles op de helling, ook zijn huis en zijn huwelijk. Hij vindt steun bij Florent, zijn boekhouder, en Bruno, een van zijn arbeiders. Met z’n drie zoeken ze samen naar een oplossing.

SCIENCE-FICTIONS
120 minuten

Hoe zal onze wereld er over 10, 20 of 100 jaar uitzien? Zal de bevolking blijven groeien? Zullen we nieuwe buitenaardse territoria ontdekken en nog meer innovatieve technologie uitvinden? Of staat er ons een tijd van schaarste en natuurrampen te wachten? Welk toekomstbeeld verkies jij? Een rampscenario à la Mad Max of een machtig Star Wars-epos? ‘Science-fictions’ verzint fictieve toekomstscenario’s en onderzoekt zo onze relatie tot de toekomst.

PROPAGANDA
120 minuten

Edward Bernays is, in tegenstelling tot zijn oom Sigmund Freud, door weinigen gekend. Toch was hij een invloedrijk figuur die in de 20e eeuw vanuit de coulissen onze wereld voor eeuwig zou veranderen. Tijdens zijn carrière als theaterproducent en impresario, later reclameman en politiek adviseur, ontwikkelde hij een theorie voor het manipuleren van de massa, gebaseerd op de psychologie. Bernays begreep dat zij die de keuzes van het grote publiek kunnen beïnvloeden zeer machtig zijn. Met zijn theorie verdedigde en stimuleerde Bernays een economie gebaseerd op de ontwikkeling van het individuele verlangen, waardoor hij bijdroeg aan de groei van het kapitalisme.

Odyssée
100 minuten

Dit episch schouwspel bestudeert de plaats van de artiest in onze neoliberale maatschappij en stelt de connecties tussen mens en machine i vraag. Fictie wordt verweven met werkelijkheid, de confrontatie tussen film en theater vindt live plaats en tracht zin te geven aan de overdaad aan verhalen die ons dagelijks verblinden en overrompelen. De toeschouwer beleeft een visuele en verhalende opvoering waar één mens heroïsch probeert te overleven in een tragikomedie met surrealistische trekjes.

Supported by Taxshelter.be

logo_inverse

Download...