9. EN COURS MINFIN ATTESTATION FISCAL

PENTHESILEE
150 minutes

Vanavond, met speciale toestemming, wordt u Penthesilea, de hondenversie, gebracht. Met in de hoofdrol een handvol helden, keffers en vrouwen. De heldin verscheurt haar grote liefde voor ze hem met huid en haar verslindt. Zo stelt Kleist (1777 – 1811) Penthesilea voor aan het publiek. Zijn tekst is een buitengewoon spelmotief, zowel krachtig als fragiel, subliem als onbeduidend. Hij eist het vlees van de acteurs, ware uitbarstingen en plotselinge ongrijpbare en monsterlijke afwezigheden. Kleist vervult me als een opgeblazen varkensblaas, om de woorden van Kafka te gebruiken. Ik dompel me met veel plezier en verrassende vanzelfsprekendheid onder in dit verhaal over een meesterlijke mislukking.

LA CHUTE
80 minutes

Het belangrijkste is dat je je alles kunt veroorloven, zelfs als dat betekent dat je van tijd tot tijd luidkeels je eigen onwaardigheid moet verkondigen.

ARIANE (EU)PHONIE
70 minutes

Deze voorstelling is het tweede luik van een trilogie. Het eerste deel (ARANCE – avoid shooting blacks) onderzocht het verband tussen migratie en kapitalistische uitbuiting. Het ontstaan van sloppenwijken in Europa werd aangehaald als een teken van gevaarlijke marginalisering van de Ander. ARIANE (eu)phonie focust op de zogenaamde hotspots, de vluchtelingenkampen die de EU in maart 2016 in het leven riep na de overeenkomst met Turkije als reactie op de migratiestromen uit Syrië en het Midden-Oosten. Welke betekenis heeft een vluchtelingenkamp in onze relatie met de Ander? Welke mensenrechten worden gerespecteerd? Wie heeft er baat bij? Wat gebeurt er met ons in deze kampen?

Ménopausées
80 minutes

Eindelijk kan je ‘Ménopausées’ gaan bekijken! Een voorstelling die gebaseerd is op een vijftigtal getuigenissen van vrouwen van alle soorten en maten – huisvrouwen, artiesten, sportvrouwen, dromers, managers, cougars,… Het is een uitnodiging om samen te zijn, vrijuit te spreken, te lachen, luidop te zeggen wat je enkel durft te denken en te laten zien wat je tot nu toe verborgen hield: rimpels, opvliegers, sociale druk,…

Wanneer onze huid, ons lichaam en ons hart de eerste tekenen van veroudering tonen, gaan we vaak de balans opmaken. Wat hebben we bereikt in ons leven?

MACBETH (DEZOTEUX)
100 minutes

Macbeth en Banco zijn de generaals van Duncan. Wanneer ze zegevierend terugkeren van een strijd tegen de rebellen, ontmoetten ze drie heksen. Zij voorspellen dat Macbeth koning zal worden en dat Banco koningen zal voortbrengen, maar zelf nooit koning zal worden. Verleid door de voorspelling en op Lady Macbeths aansporen, vermoordt Macbeth koning Duncan. Hij grijpt de macht, maar moet nog heel wat andere obstakels overwinnen: Banco, die vluchtte voor hij gedood kon worden, Macduff, een edelman die hem van koningsmoord beticht en samenzweert met Malcolm, Lady Macbeth die haar verstand verliest en de heksen wier stemmen hem blijven achtervolgen. Daarnaast wordt hij verteert door wroeging.

PARTAGE DE MIDI
150 minutes

Vier personen gevangen in het perfecte midden van hun leven. Vrij, kwetsbaar en van de wereld.
Ze zijn op weg naar het buitenland en hebben geen andere keuze dan zich te smijten en de ontmoeting met de Ander aan te gaan, hoe vreselijk dat ook mag zijn. Die ander met wie we graag zouden samen zijn, die andere vriend, die andere geliefde, die andere God. Hun lot ontvouwt zich onder de sterren, hun levendige uitwisselingen schudden lang vervlogen mythologieën grondig door elkaar.

Ce qui arriva quand Nora quitta son mari
90 minutes

“Er is nu geen tijd voor liefde, er is alleen tijd om jezelf te vinden.”

La classe des mammouths
55 minutes

Vanochtend konden de leerlingen hun ogen niet geloven: de speelplaats is omgetoverd tot een opgravingssite. Het bos achteraan is afgesloten met een lint want er zouden reusachtige slagtanden gevonden zijn! Wat betekent dit voor de school? Hoe zal deze ontdekking een invloed hebben op de meisjes en jongens die zich volledig onderdompelen in de Prehistorie, de tijd van de jager-verzamelaars?

Calimero
75 minutes

De grote vraag van vandaag is: hoe gaan we om met onze immer veranderende wereld? Als de wereld zich verzet tegen onze verlangens, zich lijkt af te keren van ons ideaal, is dat omdat we er niet in slagen deze verandering te beïnvloeden, of omdat we bang zijn om mee te veranderen? Vasthouden aan wat we kennen is verleidelijk. Zeker voor ons, blanke hetero’s.

Pauvrophobie
Couleur  -  52 minutes

“Armoede zorgt voor een onveilig gevoel in de wijk”, “Iedereen kan ooit op straat terecht komen”, “De immigranten komen het werk van de Belgen stelen”, … Er doen heel wat clichés over minderheden de ronde, en dat zal de komende jaren zeker niet verminderen.

‘Pauvrophobie’ wil de gangbare clichés en ‘fake news’ over minderheden (migranten, werklozen, daklozen,…) aan de kaak stellen. De documentaire speelt in op de angst binnen onze samenleving en toont hoe deze in de kaart speelt van simplistische politieke ideeën, of zelfs extremistische en antidemocratische gedachten. De documentaire kwam tot stand met de steun van het Brussels forum voor armoedebestrijding.

titina_1.png

TITINA

de Kajsa Naess
sacrifice1.jpg

LA FILLE DU SACRIFICE

de Réhab Mehal
les_intranquilles.png

LES INTRANQUILLES

de Joachim Lafosse
harvest.png

HARVEST

de Ely Dagher
logo_inverse

Chargement...