Waarschuwing

Taxshelter.be  beschikt over een prospectus en 3 supplementen goedgekeurd door het FSMA. Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar via deze link, per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 15 tot 22).

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.

les_cowboys_photo2.jpg
"Les Cowboys" - 2015

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De aandacht van de Investeerders wordt gevestigd op de volgende punten:

  • Deze Aanbieding richt zich enkel tot rechtspersonen die mogelijk in aanmerking komen voor het stelsel van de vrijstelling op de belastbare winsten dat wordt toegekend krachtens de artikelen 194ter en 194ter/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna, het WIB 1992);
  • De voorgestelde investering richt zich hoofdzakelijk tot rechtspersonen die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting niet-inwoners vennootschappen tegen een belastingvoet van 33,99% (in dat geval bedraagt de winst 9,76%). Als de betrokken rechtspersoon andere belastingtarieven geniet, kan de winst waarvan sprake in dit Prospectus hoger zijn (14,46% bij een tarief van 35,54%), maar ook veel lager uitvallen (3,51% bij een tarief van 31,93%), en zelfs negatief zijn (-17,57% bij een tarief van 24,98%);
  • De winsten schommelen afhankelijk van de datum en de duur van de investering. De beoogde winst waarvan sprake in dit Prospectus is gebaseerd op de veronderstelling i) van een storting vóór eind juni 2017 en moet worden herberekend als de storting plaatsvindt na die datum op basis van de Euribor-rente die vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, aangezien de winst lager is als de duur minder dan 18 maanden bedraagt;
  • De door het Prospectus voorgestelde Investering houdt enkele risico's in, onder andere het risico dat het fiscaal voordeel niet verkregen wordt, die beschreven worden in het Prospectus (blz. 19 tot 23) en in zijn samenvatting (blz. 15 tot 18);
  • De Investering bestaat niet uit een participatie in het kapitaal van de Bieder of van de vennootschap Shelter Prod;
  • Door het invullen van de Inschrijvingsverbintenis op de website van taxshelter.be verbinden de Investeerders zich ertoe aan te sluiten bij taxshelter.be en Shelter Prod onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst die als Bijlage 3 aan het Prospectus gaat.
  • Het Prospectus en de aanvullingen worden gratis ter beschikking gesteld van de Investeerders op hun eenvoudig verzoek op het e-mailadres info@taxshelter.be en liggen ook ter beschikking op de exploitatiezetel van taxshelter.be, Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere.
la-monnaie-mju3oduzodexmq.jpg

Don Pasquale

van Laurent Pelly
de-munt-mjk0mjkwota0mq.jpg

De la maison des morts

van Krzysztof Warlikowski
screen_shot_2018-03-19_at_14.33.42.png

VIEbration

van Didier Bouillon
screen_shot_2018-03-14_at_16.49.54.png

Lam Gods

van Milo Rau
logo_inverse

Download...