Prospectus

taxshelter.be beschikt over een prospectus goedgekeurd door de FSMA op 26 mei 2020. Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 18 tot 23). Het aanbod is enkel geldig voor rechtspersonen onderworpen aan de Belgische VenB. Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de Raamoveréénkomst.

* De goedkeuring van dit prospectus moet niet worden beschouwd als een gunstig advies over de aangeboden beleggingsinstrumenten. 

 

 

silent_treatment.png

THE SILENT TREATMENT

van Caroline Strubbe
mastemah.jpg

MASTEMAH

van Didier Daarwin
logo_inverse

Download...