Over wat gaat het ?

Tax Shelter is een fiscale stimulans die in 2004 door de Federale Regering in het leven werd geroepen. Hij moedigt bedrijven ertoe aan te investeren in de Belgische audiovisuele sector,  in ruil voor een zeer interessant belastingvoordeel

In mei 2014 werd de Tax Shelter-wetgeving hervormd en vereenvoudigd voor bedrijven die een Tax Shelter-operatie wensen te doen. Sinds 1 februari 2017 werd de wet uitgebreid naar de podiumkunsten. 

Alle Belgische ondernemingen of Belgische filialen van een buitenlandse vennootschap die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting. 

OPMERKING: Ondernemingen onderworpen aan het verlaagd tarief (20,40%) met een belastbare basis onder 100.000 € komen niet in aanmerking voor deze type investering.

De totale potentiële winst verkregen door de Tax Shelter omvat twee onderdelen: 

1. Fiscaal voordeel

1) Uw vennootschap geniet van een fiscale vrijstelling van 356% op het geïnvesteerde bedrag*. Dat betekent een fiscale besparing van 105,30% van het geïnvesteerde bedrag (op basis van een VenB van 29,58% - fiscale afsluitdatum voor 31/12/2020), dus een netto rendement van 5,30%.

 

1) Uw vennootschap geniet van een fiscale vrijstelling van 421% op het geïnvesteerde bedrag*. Dat betekent een fiscale besparing van 105,25% van het geïnvesteerde bedrag (op basis van een VenB van 25% - fiscale afsluitdatum vanaf 31/12/2020), dus een netto rendement van 5,25%.

2. De bijkomende premie

Hierbij geniet uw vennootschap van een bijkomende financiële premie, binnen de 18 maanden na uw investering**.


* Deze vrijstelling is van toepassing op maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst van uw vennootschap, met een maximumbedrag van € 1.000.000 per belastbare periode. Deze voorlopige vrijstelling wordt beperkt tot 203% van de verwachte fiscale waarde van het Tax Shelter-attest, aangezien de definitieve vrijstelling verbonden is met het daadwerkelijk door de FOD Financiën afgeleverde Tax Shelter-attest. Gelieve te noteren dat de maximumbedragen van een Tax Shelter-investering in audiovisuele werken en in podiumkunsten niet cumuleerbaar zijn. 
** Rentevoet bijkomende premie: het gemiddelde van de EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het semester dat voorafgaat aan de betaling van de investering, verhoogd met 450 basispunten.

donquichote.jpg
"The man who killed Don Quixote" - 2018

-

titina_1.png

TITINA

van Kajsa Naess
the_island.png

THE ISLAND

van Anca Damian
sacrifice1.jpg

LA FILLE DU SACRIFICE

van Réhab Mehal
les_intranquilles.png

LES INTRANQUILLES

van Joachim Lafosse
logo_inverse

Download...