Over Shelter Prod

Shelter Prod is de productievennootschap van de groep. De vennootschap is coproducent voor de verschillende projecten gefinancierd door taxshelter.be.
Shelter Prod is
erkend als tussenpersoon door de FOD Financiën en tekent de raamovereenkomsten in naam van de erkende producent.


Haar missie is om de investeringen te beveiligen: 

  • bij de keuze van de projecten (selectie van projecten in overleg met taxshelter.be volgens strenge criteria, opvolging van alle contacten met de producenten)
  • bij de financiële opvolging (gecentraliseerd beheer van de financiële stromen,  opvolging van de aanvragen van de fiscale verzekeringen, praktische opvolging van de dossiers van de investeerders, het innen van de fondsen op aparte rekeningen per film, premiebetaling, het verkrijgen en bezorgen van de fiscale attesten na controle, …) 


Dankzij een nauwe samenwerking met de producenten heeft Shelter Prod altijd een duidelijk beeld van de uitgaven.
Dit is essentieel voor het behalen van het fiscaal attest, het fiscaal voordeel en de  betaling van de premie aan de investeerder. 


U bent producent en wenst een project in te dienen ? Bel Shelter Prod op +32 (0)2 880 51 92

photochtitefamille.jpg
"La Ch'tite Famille" - 2018

-

img_2934.jpg

De Mob

van Luc Feit
debeloftevanpisa.jpeg

De belofte van Pisa

van Norbert Ter Hall
normal_adam_reference_image_2.jpg

Adam

van Maryam Touzani
logo_inverse

Download...