Onze controle-orgaan

Onze controle-orgaan (Shelter Prod) is de productievennootschap van de groep. De vennootschap is coproducent voor de verschillende projecten gefinancierd door taxshelter.be.
Deze is
erkend als tussenpersoon door de FOD Financiën en tekent de raamovereenkomsten in naam van de erkende producent.


Haar missie is om de investeringen te beveiligen: 

  • bij de keuze van de projecten (selectie van projecten in overleg met taxshelter.be volgens strenge criteria, opvolging van alle contacten met de producenten)
  • bij de financiële opvolging (gecentraliseerd beheer van de financiële stromen,  opvolging van de aanvragen van de fiscale verzekeringen, praktische opvolging van de dossiers van de investeerders, het innen van de fondsen op aparte rekeningen per film, premiebetaling, het verkrijgen en bezorgen van de fiscale attesten na controle, …) 


Dankzij een nauwe samenwerking met de producenten en grondige opvolging heeft ons team altijd een duidelijk beeld van de uitgaven. Dit is essentieel voor het behalen van het fiscaal attest, het fiscaal voordeel en de  betaling van de premie aan de investeerder. 

 

Opmerking : Er zijn risico’s verbonden aan een tax shelter-operatie. Deze zijn in detail terug te vinden in de prospectus van taxshelter.be. Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van dit document vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.


U bent producent en wenst een project in te dienen ? Bel ons op +32 (0)2 880 51 92

photochtitefamille.jpg
"La Ch'tite Famille" - 2018

-

ether_after.png

ETHER/AFTER

van Roussel Armel
ballon_bandit.png

BALLON BANDIT

van Poiteaux Didier
silent_disco_gurshad_shaheman.png

Silent Disco

van Shaheman Gurshad, Préa Anne
logo_inverse

Download...