FSMA-prospectus

 

Taxshelter.be  beschikt over een prospectus en 2 supplementen goedgekeurd door het FSMA op 10 mei 2017. Deze is op eenvoudig verzoek beschikbaar per mail via info@taxshelter.be of telefonisch via 02/770 21 33.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in dit document (pagina 18 tot 27).

Het aanbod is enkel geldig voor rechtspersonen die in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling van de belastbare winst verleend door Artikel 194ter van het WIB 1992.

Bij een effectieve belastingsrente lager dan 33,99% (aangegeven in percentage in het prospectus over de gehele looptijd van de investering), kan de totale winst in kwestie lager of zelfs negatief zijn.

Er wordt gevraagd aan de investeerders om eerst kennis te nemen van deze prospectus vóór de ondertekening van de raamoveréénkomst.

 

prospectus10052017_final_nl.pdf, door taxshelter.be
caligula-del-diffusion-2018.jpg

Caligula

van Georges Lini
fac3.jpg

Famille Choisie

van Titoune Krall
dernier-lit-c-gilles-ivan-frankignoul_web.jpg

Le dernier lit

van Christophe Sermet
screen_shot_2017-06-09_at_16.50.45.png

Frankenstein

van Jan-Christoph Gockel
logo_inverse

Download...