De voordelen van het nieuwe systeem

Voor de investerende vennootschap:

  • Fiscale vrijstelling van 310% of 356% (in functie van het aanslagjaar) van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten)
  • Extra opbrengst op de gestorte sommen
  • Beveiligd risico (verzekering op fiscaal attest)
  • Transparant systeem
  • Vereenvoudigde administratie

Voor de productievennootschap:

  • Financiering van een belangrijk deel van haar in aanmerking komende uitgaven
  • Effectieve bijdrage voor de totstandkoming van een audiovisueel of podiumwerk

Voor de Belgische economie:

  • Verplichte uitgaven in België door de productievennootschap
  • Toename van de economische activiteit (directe werkgelegenheid in de audiovisuele sector, indirecte werkgelegenheid …)
the_danish_girl_photo2.jpg
"The Danish Girl" - 2015

 -

alpha-beta.jpg

Alpha Beta

van Dirk Opstaele
la-monnaie-ndiwndq2nja1ma.jpg

Victor Frankenstein

van Karine Birge
screen_shot_2018-06-11_at_16.45.11.png

Rater mieux, rater encore

van Hervé Piron
la-monnaie-mjc1mtgwodexmq.jpg

Robert le diable

van Evelino Pidò
logo_inverse

Download...