De nieuwe tax shelter-wet

De tax shelter staat open voor alle Belgische vennootschappen of Belgische filialen van een buitenlandse vennootschap die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Via dit financiële product kunt u investeren in audiovisuele producties in België in ruil voor een belangrijk fiscaal voordeel.

 

Hier vindt u de belangrijkste elementen van de nieuwe wet, die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn:

  • De onderneming ondertekent een raamovereenkomst dit in het kader van de productie van een film en krijgt een attest dat overeenstemt met een bedrag van de uitgaven op audiovisuele producties
  • De investerende vennootschap geniet van een fiscale vrijstelling die overeenstemt met 310 % van de betaalde bedragen (310.000 € aftrek voor 100.000 € invest).
  • De onderneming moet de betaling uitvoeren binnen de 3 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst.
  • Een fiscale vrijstelling voor maximaal 50 % van de belastbare gereserveerde winst van de betreffende periode is toegestaan, met een maximumbedrag van 750.000 €.
  • Maximaal investering is 241.935 €
  • Naast het fiscale voordeel geniet de investeerder van een premie (= Euribor-rente op 12 maanden + 4,5 %, berekend op een maximale duur van 18 maanden).

Bij Taxshelter.be is een investering mogelijk vanaf een minimum invest van 5000€ tot maximum 241.000 €. Deze investering is mogelijk voor elke vennootschap met een minimum belastbare grondslag van 31.000 €.

Demain après la guerre - vélo
"Demain après la guerre" - 2015

-

screen_shot_2018-03-19_at_14.33.42.png

VIEbration

van Didier Bouillon
screen_shot_2018-03-14_at_16.49.54.png

Lam Gods

van Milo Rau
screen_shot_2017-12-19_at_14.56.17.png

Scala

van Yoann Bourgeois
screen_shot_2017-12-19_at_22.15.11.png

Je ne suis pas un mouton

van Ariane Buhbinder
logo_inverse

Download...